Ansøgningsformular


Samtykke til Direktør Werner Richter og hustrus legat – følsomme og fortrolige oplysninger

Juni 2019

Samtykke til behandling af helbredsoplysninger
(kun relevant hvis der faktisk medsendes helbredsoplysninger – vi anbefaler du udelader dette)

Ja, jeg samtykker til behandlingen af mine oplysninger som beskrevet nedenfor.
Hvis din legatansøgning til Direktør Werner Richter og Hustrus Legat indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om dig, har vi brug for dit samtykke til at behandle disse oplysninger. Det er frivilligt, om du ønsker at give samtykke til, at vi behandler dine oplysninger, som du selv fremsender til os. Hvis du ikke ønsker det, vil det dog få den betydning, at vi ikke må behandle eller opbevare din ansøgning. Trækker du samtykket tilbage, vil det dog ikke påvirke lovligheden af indsamlingen og behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket. Du kan finde flere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger i denne privatlivspolitik.

Følsomme og fortrolige oplysninger er:

  • Race og etnisk oprindelse
  • Politisk overbevisning
  • Religiøs eller filosofisk overbevisning
  • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold
  • Genetiske data
  • Biometriske data med henblik på entydig identifikation
  • Helbredsoplysninger
  • Seksuelle forhold eller seksuel orientering