Legatet

Direktør Werner Richter og Hustrus Legat

CVR nummer 53.35.27.15

er stiftet i 1964 af Direktør Werner Richter og hans hustru Louise Richter.

Fonden har som formål gennem uddeling af legater at yde støtte til velgørende formål og til videnskabeligt arbejde.

Der gives tilskud til:

  • Dyreværn
  • Vanskelig stillede samfundsgrupper (ikke enkeltpersoner)
  • Videnskabelig forskning. Projektet må ikke inkludere dyreforsøg.

(Ansøgninger til studierejser og andre rejseformål imødekommes ikke)

Werner Richter, der stammer fra en slægt af klædefabrikanter, kom til Danmark fra Tyskland efter første verdenskrig.

Han skabte sin formue som uldhandler hos Bloch & Behrens, hvor han var direktør i 25 år. Firmaet blev stiftet i Danmark i 1856 og under direktør Werner Richters ledelse kom selskabet godt gennem finanskrisen i 1929 og anden verdenskrig. Selskabet voksede herefter til en international koncern.

Werner Richter og hans hustru Louise efterlod sig ingen børn og oprettede derfor en almennyttig fond, som de efterlod deres formue til. Werner og Louise Richter døde begge i 1973.