Uddelingsbetingelser

Uddelingsbetingelser for legatmodtagere fra Direktør Werner Richter og Hustrus Legat

Legatmodtagere er forpligtet til at overholde nærværende uddelingsbetingelser.

  1. Det modtagne legat skal anvendes til det ansøgte formål og i overensstemmelse med ansøgning og bevilling – i almindelighed med det samme, dog senest 1 år fra udbetalingen.
  2. Direktør Werner Richter og Hustrus Legat kan til enhver tid anmode legatmodtagere om at fremsende dokumentation for beløbets anvendelse i overensstemmelse med formålet, det vil sige såvel ansøgning som bevilling. Dokumentationen skal foreligge i form af behørig kvittering for indkøb af bestemte genstande eller ydelser, eller i form af regnskab for gennemførelse af et projekt eller lignende.
  3. Beløb, der ikke er anvendt inden for den ovenfor nævnte frists udløb, eller beløb, der ikke anvendes til det formål, hvortil de er udbetalt, skal tilbagebetales til Direktør Werner Richter og Hustrus Legat
  4. Der skal ligeledes ske tilbagebetaling af legatbeløb til Direktør Werner Richter og Hustrus Legat, hvis de for uddelingen af legatbeløbet gældende betingelser, herunder efterfølgende krav om dokumentation, ikke opfyldes af legatmodtageren.